Abstraktların təqdimi və qaydalar

 

 •          Abstraktların qəbulu üçün son tarix: 8 may 2023
 •          Qeydiyyat tamamlandıqdan sonra abstraktlarınızı yaranmış profilinizə əlavə edə bilərsiniz.

 

 • Müəlliflər birdən çox abstrakt təqdim edə bilərlər.
 • Bütün abstraktlar yalnız ingilis dilində hazırlanmalıdır;
 • Müəllif abstraktı təqdim etməzdən əvvəl düzgün qaydalara uyğun yazılmasını müəyyənləşdirmək üçün bir daha yoxlamalıdır;
 • Təqdimatçı təqdim etdiyi abstraktın dəqiqliyi və elmi məzmunu üçün məsuliyyət daşıyır;
 • Hər bir abstrakt bu bölmələrdən ibarət olmalıdır: (a) qısa giriş və məqsədi, (b) istifadə olunan metodların qısa təsviri, (c) yekunlaşdırılmış nəticələr, (d) ümumi qısa nəticə;
 • Açar sözlər əlavə edilməli;
 • Abstrakt iki səhifədən artıq olmamalıdır. Abstraktın mətni Times New Roman-da, şrift ölçüsü 12 və bir intervalla yığılmalıdır. Səhifə sərhədi və "Footer" olmamalıdır. Yazıda sol və sağ tərəfdən - 20 mm, üst və alt tərəfdən - 25 mm;
 • Mətn minimum 200 söz və maksimum 500 söz uzunluqda (başlıq və müəllif bloku istisna olmaqla) olmalıdır;
 • Ölçü vahidləri, kimyəvi adlar, bioloji molekullar və proseslər üçün standart qısaltmalardan istifadə edin. Digər şərtlər ilk olaraq geniş yazılmalıdır, sonra isə akronim ilə əvəzlənməlidir;
 • Geniş abstraktlar cədvəllər, qrafiklər və şəkillər (maksimum 1000 söz olmaqla) daxil ola bilər. Təqdimatçı həmin qrafik və şəkilləri nəşr etmək hüququnu təmin etmək üçün müəllif hüquqlarının qorunmasına riayət etməlidir;
 • Mövzuların adı BÖYÜK HƏRFLƏR ilə yazılmalıdır;
 • Müəllifin adları (titul və dərəcələr yazılmamalıdır);
 • Təşkilatlar / Müəssisə adı sonra şəhər və ölkə qeyd edilməlidir.